Panibagong grupo ang kasalukuyang sumasailalim sa pagsasanay sa Training of Trainers (TOT) on Pest and Nutrient Management bilang bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Services Program (RCEF-RESP) sa pamamagitan ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice).

May 33 miyembro ng Agricultural Extension Workers, Farm School and learning site representatives, researchers, Local Farmer Technicians at partner agencies ang lumahok sa TOT kung saan pag-aaralan nila ang pamamahala ng sustansya at pagkilala sa mga peste at sakit ng palay.  (DA-PhilRice Batac, FB)