Sinubukan ng mga participants ng Training of Trainers on Pest and Nutrient Management na ang pag setup ng Minus One Element Technique (MOET) na pinangunahan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund-Rice Extension Service Program (RCEF-RESP). Ang MOET ay isang paraan para alamin ang sustansiya na sapat o kulang sa lupa.

Natutunan din nila ang Leaf Color Chart (LCC) at Rice Crop Manager (RCM) sa tulong ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice). (DA-PhilRice Batac, FB)