Sumabak sa 45 araw na pagsubaybay ng mga pananim ang mga agriculture students ng Talibon Polytechnic College (TPC) kung saan ginamit nila ang Minus-One Element Technique (MOET) upang tukuyin ang kulang na sustansya ng mga pananim sa isang palayan sa pamamagitan ng Rice  Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Service Program (RCEF-RESP) at ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice).
 
Kwento ng 12 mag-aaral, bukod sa madali at simple lang itong gawin, dagdag karanasan rin ito na makatutulong sa kanila na masuri ang sintomas na mayroon sa isang palayan at malaman kung ano ang kulang na sustansya.
 
Dagdag pa nila, natutunan din nila ang bawat hakbang sa pagsagawa ng MOET na siguradong magagamit nila sa pagsasagawa ng kanilang thesis.
 
Ayon kay Alvin I. Gurrea, local farmer technician ng Talibon, Bohol, isinama nila sa aktibidad ang mga estudyante upang aktwal nilang makita ang proseso ng pagsasagawa ng MOET mula pagkolekta ng lupa hanggang sa data gathering.
 
Samantala, nakatanggap din ang mga mag-aaral ng sertipiko at mga Information, Education and Communication (IEC) materials tulad ng Sistemang PalayCheck at brochures patungkol sa mga peste at sakit na magagamit nila sa hinaharap. (Care Jason E. Parina, FB, DA-PhilRice Negros)