Paghahanda ng Lupa


Para sa pinalakas na pagsasaka, narito na ang RCEF PalayAralan TV!
Narito na ang RCEF PalayAralan TV!👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾‍🌾
Ngayong hapon, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagpapatayo ng isang farm school at kung ano nga ba ang mga benepisyo na matatanggap nito.
Halina’t makinig at matuto ng iba’t ibang kaalaman sa pagpapalay sa RCEF PalayAralan TV!

SOA-SRA Episode 15…