Noong Mayo 16-17, 2022, sinimulan ang pamamahagi ng libreng binhing palay mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) Seed Program para sa taniman ngayong Wet Season 2022. May kabuuang 946 sako ng binhing palay ang naipamahagi sa 239 na rehistradong magpapalay mula sa Barangay Sta. Catalina Sur, San Andres, Buenavista East, Malabanban Sur at Kinatihan I.
 
Nakatanggap din ang mga magsasaka ng mga IEC materials tungkol sa wastong pamamahala sa palayan.
 
Inaasahan ang pagdating ng karagdagang binhi mula sa DA-PhilRice Los Baños upang tuluy-tuloy na maipamahagi sa lahat ng mga benepisyaryo ng programa.(Fits Center Candelaria, Quezon, FB)