Pangatlong batch ng Training of Trainers on Pest and Nutrient Management, nagsasanay sa Amulung, Cagayan
 
Sa tulong at suporta ng RCEF Extension Program ng DA-PhilRice, isa na namang batch ng mga farm school owners/facilitators, agricultural extension workers, at local farmer technicians mula Cagayan at Kalinga ang madadagdagan ang istratehiya sa pamamahala ng peste at sustansiya sa palayan.
Ang pagsasanay ay kasalukuyang ginaganap sa Provincial Farm School and Agri-Tourism Center ng OPAg Cagayan.
 
Ang mga trainees ay inaasahang makukumpleto ang pagsasanay sa Mayo 12, 2023 at sila rin ay inaasahang maging mas mahusay sa pagbibigay ng rekomendasyon sa mga magsasaka sa kani-kanilang sinasakupan. (📷 Danessa Pacleb & Diana Lim, FB, DA-PhilRice Isabela)