Nagsipagtapos ang pinakaunang batch ng trainers sa pinagsamang pagsasanay ng dalawang RCEF-Training of Trainers (TOT) courses nitong Mayo 6, 2022 kasama si Dr. Karen Eloisa T. Barrogao, Vice Chairperson ng RCEF-Rice Extension Services Program (RESP) at Philippine Rice Research Institute (PhilRice).
 
Ang 29 na trainers ay nagsanay sa Production of High-Quality Inbred Rice and Seeds and Farm Mechanization at Pest and Nutrient Management sa loob ng tatlong linggo. Ang pilot batch na ito ay nakapagtala ng pinakamataas na Gain in Knowledge (GIK) sa RCEF-TOT.
 
Pahayag ng isa sa mga kalahok, pumasok siya sa pagsasanay na limitado lang ang kaalaman sa pagpapalayan pero pagkatapos ng training, nag-uumapaw sa karanasan at karunungan ang kanyang nakamit. (Rice Extension Program, FB)