From Trainees to Rice Specialist

On June 3, 2022, participants of the Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Specialists’ Training Course Batch 12 (RCEF RSTC Batch 12) will be going home as Rice Specialists after successfully completing the season-long training at the DA-PhilRice Agusan Experiment Station. After 14 weeks of in-depth training on the PalayCheck System, the 31 Agriculture Extension Workers continue reading : From Trainees to Rice Specialist

Walk-behind transplanter, nakatapak na sa Sta. Catalina, Negros Oriental

Napahanga ang mga farmer-cooperator ng PalaySikatan sa Poblacion, Sta. Catalina, Negros Oriental sa walk-behind transplanter, isang makinarya na gamit sa paglilipat-tanim sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Service Program (RCEF-RESP) at ng Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PHilMech) gayun din sa Philippine Rice Research Institute (PhilRice). Ito nga raw ang unang beses na continue reading : Walk-behind transplanter, nakatapak na sa Sta. Catalina, Negros Oriental

Modified dapog, subok na ng Santa Maria, Laguna

Matapos ilunsad ang Sariaya Farmer’s Federation (SAFAFED) bilang unang convergence site sa CALABARZON, sumunod nang kinilala ang SANTAMASI Irrigators Association, Inc. mula sa Santa Maria, Laguna bilang pangalawang convergence site sa rehiyon. Bilang parte ng convergence site at PalaySikatan technology demonstration sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund – Rice Extension Service Program (RCEF-RESP) sa continue reading : Modified dapog, subok na ng Santa Maria, Laguna

Resulta ng drone seeding, inaabangan sa Balanga, Bataan

Nitong June 14, 2022 nagsama-sama ang iba’t ibang ahensya na nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) upang i-demo ang drone seeding ng Rice Extension Service Program (RCEF-RESP) PalaySikatan technology demonstration sa Balanga, Bataan. Sa paraang drone seeding, maaaring mataniman ang isang ektarya sa loob ng 30 minuto, lalo na kung maganda ang panahon. Dahil kalkulado continue reading : Resulta ng drone seeding, inaabangan sa Balanga, Bataan