“The early bird gets the worm!” Kaya naman maagang pumunta sa palayan ang 33 kalahok ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) – Training of Trainers (TOT) para mangolekta at kilalanin ang mga kaibigan at kaaway na insekto, iba’t ibang uri ng damo, at mga sakit ng palay. Ibinahagi ng mga kalahok na nag-enjoy sila sa proseso ng pagkilala ng kanilang mga organismong nakolekta sa Future Rice Farm. Bahagi ang akitibidad sa kanilang pagsasanay ukol sa pamamahala ng peste at sakit ng palay. Ang mga kalahok ay nagmula sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales at inaasahang maninirahan sila dito sa Philippine Rice Research Institute (PhilRice), Science City of Muñoz, hanggang sa matapos ang pagsasanay sa Okt. 28, 2022. Ang pagsasanay ay programa sa ilalim ng RCEF- Rice Extension Services Program (RESP) na bahagi ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law (RTL) na naglalayong mapalakas ang mga Pilipinong magsasaka. Ang RTL ay naglalaan ng P10 bilyong pondo bawat taon para sa mga pinapamahaging libreng dekalidad na inbred seeds, makinaryang pambukid, at pagsasanay sa pagpapalayan. Pinopondahan din nito ang mga pautang na pangsakahan. (by RESP Report)