#PalaywakinAngGaling #yunPALAYun #rcefext

Katubigan? Di problema yan!

Ano ang tawag sa instrumento na ibinabaon sa  lupa…..?

I-bida na ang inyong LCC

Anong peste na ginagamitan ng…?

Sa pagsugpo ng Kuhol

#PalaywakinAngGaling

Inaatake ka ba ng Rice Black Bug

Seeding Rate