Higit 2,800 sako ng libreng binhi ang naipamigay na ng DA-PhilRice sa mga bayan at lungsod ng CALABARZON hanggang ika-23 ng Oktubre ngayong taon. Matapos mai-deliver, ang mga binhing ito ay ipinapamigay naman ng mga local government units o LGUs.

Tuwing seed distribution, nakatatanggap din ng mga libreng babasahin ang mga magsasaka na makatutulong upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagpapalayan. Nagsasagawa rin ng technical briefing ang mga LGUs upang turuan ang mga magsasaka ng mga pamamaraan sa pagpapalayan at kung paano mapatataas ang kanilang ani.

Patuloy ang pamamahagi ng binhi at babasahin ng DA-PhilRice Los Baños sa iba’t-ibang bayan sa CALABARZON ngayong 2023 dry season. Para sa seed distribution schedule, makipag-ugnayan lamang sa inyong lokal na DA. (DA-PhilRice Los Baños, FB)