KARUNUNGAN, sandata panlaban sa mga peste at sakit sa palayan 🤺🪳🌾
 
Para kay Herwin R. Pocut, agricultural technologist ng New Bataan, Davao de Oro, ang karunungang nakuha niya mula sa pagsasanay ay magsisilbing sandata sa pagtulong sa mga magsasaka na masugpo ang mga peste at sakit sa palayan.
 
Isa si ka-Palay Herwin sa 31 trainers na binubuo ng mga agricultural extension workers, farm school owners, at rice trainers na nagtapos sa RCEF Training of Trainers on Rice Pests and Nutrient Management sa DA-PhilRice Agusan mula April 24-28, 2023. (FB, RCEF Extension Program)