Dahil sa saganang tubig sa ilang mga bayan ng Nueva Vizcaya, halos tuloy -tuloy ang pagtatanim ng palay.

Upang matugunan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) ang pangangailangan ng mga “early planters”, naglalaan ang programa ng binhi para sa kanila. Nitong 2023 wet season, nasa 3,300 bags na ang naideliber sa mga bayan ng Villaverde, Bayombong, at Solano.

Ang National Rice Program, kasama ang RCEF, ay naglalayong mapataas ang paggamit ng dekalidad na binhi, makatulong na mapataas ang ani at mapaangat ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na teknolohiya.

Hangad din nitong maibahagi ang iba’t ibang benepisyo ng mga programa sa lahat ng kwalipikadong magsasaka sa bawat panahon ng taniman.

Para sa iba pang mga lugar, abangan lamang ang naitakdang panahon ng distribusyon sa inyong mga bayan. Makipag-ugnayan tayo sa opisina ng Municipal Agriculturist ng inyong LGU. (FB, DA-PhilRice Negros)