Gusto mo bang makasali sa isang short training na siksik sa kaalaman ukol sa pagpapalayan? Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na agricultural office sa inyong lokalidad at magtanong tungkol sa Rice Competitiveness Enhancemend Fund (RCEF) – Short Course on Pest and Nutrient Management in Rice. Agarang naiwasto ni ka-PALAY Oscar Baltazar ang kanyang mga nakagawian sa palayan dahil sa training na ito. โ€œSulit ang unang beses kong pagsali sa ganitong pagsasanay dahil natutunan ko ang pagsasagawa ng Minus-One Element Technique (MOET), agro-ecosystem analysis (AESA), at pagkilala sa kaibigan at kaaway na insekto,โ€ anya. Isa si ka-PALAY Oscar sa 30 magsasaka ng Carranglan, Nueva Ecija na nakilahok sa short course mula ika-17 hanggang ika-21 ng Oktubre, 2022 na isinagawa ng DA-Philippine Rice Research Institute (PhilRice) katuwang ang lokal na Agricultural Office ng bayan. Ang pagsasanay ay programa sa ilalim ng RCEF- Rice Extension Services Program (RESP) na bahagi ng Republic Act 11203 o Rice Tariffication Law (RTL) na naglalayong mapalakas ang mga Pilipinong magsasaka. Ang RTL ay naglalaan ng P10 bilyong pondo bawat taon para sa mga pinapamahaging libreng dekalidad na inbred seeds, makinaryang pambukid, at pagsasanay sa pagpapalayan. Pinopondahan din nito ang mga pautang na pangsakahan. (by RESP Report)