Tirik man ang araw, handang-handa ang ikalawang batch ng Rice Competitiveness Enhancement Fund -Rice Extension Service Program (RCEF-RESP) trainees sa paggamit ng iba’t-ibang makinaryang pansakahan bilang bahagi ng pagsasanay.
 
Dito nila nasubukan ang pagpapatakbo ng hand at 4-wheel tractors; paghahanda ng punla sa seedling tray para sa de-makinang pagtatanim; paggamit ng drum seeder at walk-behind transplanter; at ang pag-operate ng rice combine harvester.
 
Aktwal ding ginawa ang Minus One Element Technique – isang paraan upang malaman kung sapat pa ang mga pangunahing elemento sa bukid.
 
Bilang facilitator ng farm school, masaya akong napabilang sa Training of Trainers (TOT) dahil malaking tulong ito para mas madami akong maibabahaging kaalaman sa FFS namin,” kwento ni Randy Cabading, 22, ng A. Tabangay Integrated Farm.
 
Ika nga nila, di mo malalaman kung ‘di mo susubukan. Madami akong natutunan lalo sa aktwal na paggamit ng mga makinaryang pansakahan, kaya malaking oportunidad ito sa aming batch at sa mga susunod pang trainees ng RCEF,“ dagdag pa niya.
 
Ang TOT na ito ay inaasahang matatapos ngayong April 21, 2023.  (FB, DA-PhilRice Isabela)